CONTACT
FOOD TECHNOLOGY

Nieuwe levensmiddelen voor de markt ontwikkelen, het productieproces beheren maar vooral ook innoveren, dat is wat een food technologist doet!

De vijfjarige avondopleiding Food Technology leidt op tot Bachelor of Applied Technology (B. Tech). Na het succesvol afronden van het derde jaar ontvang je een Associated Degree waarna je verder kan voor je B. Tech. Als praktijkgerichte Technologist of techneut kan je een eigen bedrijf starten, werken in de levensmiddelen-industrie, bij de overheid, in het onderwijs en bij organisaties die te maken hebben met voorlichting over en controle van voedselkwaliteit en veiligheid.

Wat is Food Technology?

Food Technology is de wetenschap achter de industriële vervaardiging van  levensmiddelen.  De  student  wordt  binnen  de  opleiding Food Technology wetenschappelijke  methoden  bijgebracht  voor de selectie,  behoud, verwerking,  verpakking  en  distributie  van  veilig,  smakelijk  en voedzaam voedsel. De opleiding bevat vele disciplines zoals levensmiddelen-microbiologie, levensmiddelen-chemie,    natuurkunde, biologie en voedsel-engineering. Er is, gezien de uitdagingen van de  levensmiddelenindustrie  in  Suriname,  bewust  gekozen  voor een algemene opleiding waar de basis concepten van innovatie en productie en productieprocessen uitvoerig aan de orde komen.

Afgestudeerden van de bachelor-opleiding Food Technology zul-len na het succesvol afronden van de opleiding betrokken zijn bij onder andere onderzoek,  productontwikkeling,  productie  en  kwaliteitsbeheer.

De meest voorkomende functies die een food technologist in een bedrijf inneemt zijn kwaliteitsmanager, procesmanager en  manager research and development.

Doelstelling

De doelstelling van de opleiding Food Technology is allrounders op te leiden, die integratief en multidisciplinair kunnen opereren binnen een commerciële en technologische discipline met als inzet innovatie en duurzaam ondernemerschap.

Kennis

Product- technologie: industriële productie methoden (bijvoorbeeld voor zuivel, dranken, fruit, vlees, bakkerij).
Wiskunde / statistiek: wiskundige vaardigheden, chemische berekeningen formule manipulatie, normale verdeling en betrouwbaarheidsintervallen, statistische teksten.
Procescontrole / procesautomatisering: meet- en regeltechniek, procesbeschrijving.
Microbiologie: groei en classificatie van micro-organismen, pathogenen, fermentatie, behoud, reiniging en desinfectie.
Communicatie.
Chemie: basischemie (atoomstructuur, reacties in water, chemisch evenwicht), analytische chemie (spectroscopie, chromatografie), organische chemie (functionele groepen), biochemie (biomoleculen, eiwitten en enzymen chemie), oppervlakte chemie (emulsies, schuimen).
Sensor-systemen.
Bedrijfskunde en ondernemerschap: structuur van profit-organisaties, project-management, logistiek, marketing, kosten en haalbaarheid.
Kwaliteitstechniek: HACCP en tracking & tracing.
 

Vaardigheden

Onderzoeksvaardigheden: probleemanalyse, onderzoeksvragen, desk research, onderzoek en implementatie.
Algemene laboratorium vaardigheden in overeenstemming met de GLP- (goede laboratoriumpraktijken) en GMT-regels (goede microbiologische technieken): wegen, pipetteren, het maken van oplossingen, laboratorium-tijdschrift en chemische berekeningen.
Met behulp van standaard laboratoriumapparatuur: pH-meter, spectrofotometer, gaschromatograaf, Brixmeter, centrifuge, zuurkast, microscoop, reologische meetapparatuur.
Het opzetten van de productie van levensmiddelen-processen op labschaal.
Het produceren van voedsel op proefinstallatie-schaal: het gebruik van de juiste apparatuur en machines volgens GMP.
Computervaardigheden: tekstverwerking, spreadsheets, presentatie-technieken, eenvoudige beeldvorming.
Sociale en communicatieve vaardigheden: samenwerken, vergaderingen, rapportage (onderzoeksrapport), mondelinge presentatie, consultancy vaardigheden, projectmatig werken.
 

Wat kan je als student verwachten?

De student mag van de opleiding Food Technology een leerrijke en uitdagende leeromgeving verwachten. Er zal op interactieve wijze les worden gegeven, waarbij veel voorbeelden en casussen uit de praktijk zullen worden besproken. De opleiding is competentie gericht en middels practica, stages en projecten zal de door het bedrijfsleven gewenste kennis, vaardigheden en houding worden

aangeleerd. Binnen de opleiding zullen voortdurend relaties worden gelegd tussen theorie en praktijk. De meeste docenten van het PTC zijn werkzaam in het bedrijfsleven en bespreken in hun lessen concrete voorbeelden uit het werkveld. Daarnaast werkt het PTC samen met bedrijven en organisaties die toegepaste oplossingen zoeken  voor  hun  problemen.  Vaak  worden  deze  vragen  uit  het werkveld door docenten opgepakt en samen met studenten uitgewerkt. Het PTC is trots op haar relatie met het bedrijfsleven en ziet daarvan ook de voordelen voor de student.

 De opleiding food technology is een leuke en interessante opleiding, maar zeker niet eenvoudig. Eigen initiatief en zelfwerkzaamheid zijn.

belangrijke karaktereigenschappen die nodig zijn voor het succes-vol doorlopen en afronden van de opleiding. Naast de academische vorming biedt het PTC studenten ondersteuning in de vorm van tutoren, decanen en mentoren. Dit alles om de tijd die de student bij het PTC doorbrengt zo efficiënt en succesvol te doen verlopen.

Studieduur

De opleiding duurt in totaal 5 jaar en is ingedeeld in 3 fasen:

1. Propedeuse (1 jaar)
2. Associated Degree (2 jaren)
3. Bachelor Degree (2 jaren)

Opbouw

Elk studiejaar bestaat uit 4 moduleperiodes van 11 weken die als volgtzijn opgebouwd:

•   8 college weken
•   1 studieweek
•   2 weken (her)tentamen


Lijst van Alumni

Terug naar overzicht opleidingen
Elektrotechniek

Wil je aan je carrière bouwen? Studeer dan Elektrotechniek aan het PTC.Werktuigbouwkunde

Wil je aan je carrière bouwen? Studeer dan WTB aan het PTC.Infrastructuur

Wil je creativiteit in je carrière? Studeer dan Infrastructuur aan het PTC.Hoger Laboratoriumonderwijs

Op zoek naar de details? Kies voor Hoger Laboratorium Onderzoek.Informatie- en Communicatietechnologie

Werken met bits en bytes ? Studeer Informatie– en Communicatie Technologie aan het PTC.Agronomie

Agronomie oftewel landbouwkunde is gericht op het onderzoek naar de ontwikkeling en verbetering van landbouw in de breedste zin van het woord.Animal Production & Health Technology

Food Technology

Food Technology is de wetenschap achter de industriële vervaardiging van levensmiddelen.Agribusiness Management

Dit programma is ontworpen om deskundige en bekwaame afgestudeerden te produceren die in staat zijn om innovatieve en duurzame agro-gebaseerde industrieen op nationaal en internationaal niveau op te zetten en winstgevend te beheren, op basis van marktdynamiek en consumentengedrag.

Er zijn geen nieuwsberichten beschikbaar