CONTACT
HOGER LABORATORIUMONDERWIJS

Binnen het Hoger Laboratoriumonderwijs worden de specialisaties Medisch Laboratoriumonderzoek en Chemisch laboratoriumonderzoek aangeboden.

Het Hoger Laboratorium Onderwijs leidt studenten op tot laboratoriumingenieurs. Binnen het Hoger Laboratorium Onderwijs worden de specialisaties Medisch Laboratorium onderzoek en Chemisch Laboratoriumonderzoek aangeboden. Na afronding van de studie verkrijgt de student een HBO-Bachelortitel. Het getuigschrift biedt meer kansen op een succesvolle carrière.

Afgestudeerden zijn na afronding van de studie in staat zelfstandig op HBO- niveau te functioneren en zullen als breed inzetbare medewerkers een waardevolle bijdrage kunnen leveren in het chemisch en medisch beroepenveld. Chemische laboratoriumingenieurs kunnen werkzaam zijn in onder andere de chemische en petrochemische industrie en aanverwante bedrijfstakken, de universiteit en het waterleidingsbedrijf. Medische laboratoriumingenieurs kunnen onder andere werkzaam zijn in ziekenhuislaboratoria, particuliere laboratoria en microbiologische controlelaboratoria (water, voedsel). Naast de vakspecifieke theorievakken is er ruime aandacht voor praktische laboratoriumvaardigheden, projectonderwijs, trainingen op communicatief gebied en studieloopbaanbegeleiding. De eerste drie jaren van de opleiding zijn gemeenschappelijk. Daarna vindt in de laatste twee jaren de specialisatie plaats. Afhankelijk van de voorkennis kunnen voor sommige onderdelen van het curriculum vrijstellingen aangevraagd worden.

Medisch Laboratoriumonderzoek
Het onderzoeken van patiëntenmateriaal is vaak nodig om een ziekte of infectie op te sporen en ook om het resultaat van een behandeling vast te stellen. Naast het uitvoeren van allerlei laboratoriumonderzoek op het gebied van laboratoriumgeneeskunde, hematologie en microbiologie vindt er interpretatie plaats van de gevonden resultaten in relatie tot een bepaald ziekteproces. Nauwkeurig en precies werken is bij deze studierichting erg belangrijk omdat er onderzoek wordt verricht naar de status van gezondheid en ziekte bij mensen. Microbiologische kwaliteitscontrole  van water of voedsel levert ook een bijdrage aan de volksgezondheid.

Chemisch Laboratoriumonderzoek
Een chemisch laboratoriumingenieur werkt vaak in teamverband mee aan onderzoek en ontwikkelt nieuwe of verbetert bestaande meet- en productietechnieken. De opleiding biedt een brede basis waarin verschillende chemische disciplines uitgebreid aan de orde komen, zoals analytische chemie, organische chemie, spectrometrie en biochemie. Analyse van (afval)water, grond, aardolie en daaruit voortvloeiende producten en synthese van organische stoffen en polymeren kan een deel vormen van het werkveld voor de chemisch laboratoriumingenieur.Lijst van Alumni

Terug naar overzicht opleidingen
Elektrotechniek

Wil je aan je carrière bouwen? Studeer dan Elektrotechniek aan het PTC.Werktuigbouwkunde

Wil je aan je carrière bouwen? Studeer dan WTB aan het PTC.Infrastructuur

Wil je creativiteit in je carrière? Studeer dan Infrastructuur aan het PTC.Hoger Laboratoriumonderwijs

Op zoek naar de details? Kies voor Hoger Laboratorium Onderzoek.Informatie- en Communicatietechnologie

Werken met bits en bytes ? Studeer Informatie– en Communicatie Technologie aan het PTC.Agronomie

Agronomie oftewel landbouwkunde is gericht op het onderzoek naar de ontwikkeling en verbetering van landbouw in de breedste zin van het woord.Animal Production & Health Technology

Food Technology

Food Technology is de wetenschap achter de industriële vervaardiging van levensmiddelen.Agribusiness Management

Dit programma is ontworpen om deskundige en bekwaame afgestudeerden te produceren die in staat zijn om innovatieve en duurzame agro-gebaseerde industrieen op nationaal en internationaal niveau op te zetten en winstgevend te beheren, op basis van marktdynamiek en consumentengedrag.

Er zijn geen nieuwsberichten beschikbaar